CDA wil weten of onterecht verleende natuursubsidies gevolgen hebben voor Overijssel

CDA Overijssel vraagt zich af wat de gevolgen zijn van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat natuurorganisaties en provinciale landschappen onterecht miljoenensubsidies hebben gekregen voor de aankoop van nieuwe natuurgebieden.

De kans bestaat dat ook natuurorganisaties in Overijssel onterecht verkregen subsidie terug moeten geven, inclusief rentekosten. Daardoor moeten mogelijk natuurgebieden worden verkocht.

Overijssel telt 24 Natura 2000-gebieden, twee provinciale landschappen en twee nationale parken.

Gevolgen voor natuurbeheer

De CDA-Statenfractie wil van Gedeputeerde Staten van Overijssel weten hoe het zit met de gevolgen voor de natuur en het natuurbeheer in de provincie. Ook als de natuurorganisaties niet tot verkoop hoeven over te gaan, kan de uitspraak van het Europese Hof ertoe leiden dat ze in financiële problemen komen, met achterstallig onderhoud tot gevolg.

Ook wil het CDA weten of Gedeputeerde Staten al dan niet overwegen om natuurgronden op te kopen en beheer en onderhoud te betrekken bij de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek.

Mogelijk agrarische bestemming  

"Wij vinden dat natuurbeheer niet alleen voorbehouden moet zijn aan natuurorganisaties, maar dat ook andere partijen als agrarische collectieven en particuliere grondbezitters daar net zoveel recht op hebben", aldus Statenlid Jeroen Piksen.

"Op initiatief van het CDA hebben Provinciale Staten eerder een motie voor meer agrarisch natuurbeheer aangenomen. Wij willen nu ook graag weten of natuurgrond die te koop wordt aangeboden opnieuw een passende agrarische bestemming kan krijgen. Bijvoorbeeld voor natuurinclusief boeren en kruidenrijke graslanden", oppert Piksen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: