Nieuws

Verkoudheid weerhoudt opstandeling René Beunders van optreden in het hol van de leeuw

René Beunders van Sociaal Hart Enschede
René Beunders van Sociaal Hart Enschede © RTV Oost
Alsof-ie in het hol van de leeuw staat. Zo zou René Beunders zich vanavond gevoeld kunnen hebben als hij een gedeelte van de Enschedese gemeenteraad had kunnen toespreken over het jaarverslag van de klachtencommissaris. Ondanks alle strubbelingen met de gemeente Enschede keek hij er naar uit om zijn zegje te doen. Maar Beunders is verkouden en in deze tijd betekent dat thuis blijven. Zijn reactie op het jaarverslag wordt schriftelijk afgedaan. "Maar ik verwacht veel van de oppositiepartijen."
Door: Gerben Oost
Het zou wat geweest zijn als hij vanavond voor de leden van de stedelijke commissie had gestaan. De relatie tussen de gemeente Enschede en de voorzitter van Stichting Sociaal Hart Enschede (SSHE) kreeg immers de afgelopen maanden een flinke knauw. Enschede deed aangifte tegen hem wegens smaad en laster en stuurde hem een waarschuwingsbrief. Zijn harde lijn dat de gemeente een onmenselijk sociaal beleid voert, leidde tot een brief van de gemeentesecretaris aan alle Enschedese ambtenaren. Boodschap van de brief: de ‘sociale dienst’ van Enschede doet het niet zo slecht. Menigeen had er na zoveel gedoe de brui aan gegeven, maar bij Beunders werkt het kennelijk als een rode lap op een stier. Het maakt hem nog fanatieker.

Anonieme brief

Een anonieme brief waarin zeer kritisch over het functioneren van de klachtencommissaris werd geschreven, stuurde hij door aan onder anderen het college, de gemeenteraad en vele anderen in zijn netwerk. Dat ging de gemeente Enschede te ver. Op zo’n manier wil Enschede niet dat er over ambtenaren wordt gepraat, dus deed de gemeente aangifte wegens smaad en laster.
De politie maakt werk van de aangifte. Aan het einde van deze maand moet SSHE-voorzitter Beunders zich melden op het bureau. Dan wordt hij aan de tand gevoeld over de mail. Het hoe en waarom. Beunders vindt de aangifte lafhartig. Een poging om hem monddood te maken, maar hij maakt zich geen zorgen. Hij is ervan overtuigd dat de aangifte tot niets zal leiden.

Actie reactie

Op elke actie volgt een reactie en die kwam toen de klachtencommissaris suggereerde dat Beunders machtigingen van één van zijn cliënten zou hebben ondertekend met een valse handtekening. Dus diende Beunders een aangifte in van smaad en smaadschrift. Enkele weken later liet de politie weten er niets mee te doen.
Iedereen mag kritiek op ons hebben maar laten we het zakelijk houden
woordvoerder gemeente Enschede
Stichting Sociaal Hart Enschede komt sinds 2014 op voor de meest kwetsbare inwoners van de stad, van wie er veel een bijstandsuitkering hebben. Volgens SSHE voert Enschede een waar schrikbewind. De stichting haalt met het verkondigen van die boodschap vaak de media. Lokaal, regionaal en zelfs landelijk. Zoals in het programma Opstandelingen van BNNVARA, waarin Beunders een prominente rol speelde.
Hoewel de gemeente het meerdere keren heeft ontkend, zegt Beunders dat hij sinds de aflevering van Opstandelingen feller op de huid wordt gezeten door de gemeente. Na de aangifte tegen hem ontving hij ook een waarschuwingsbrief. Enschede vond dat hij te persoonlijk werd in zijn kritiek. “Iedereen mag kritiek op ons hebben”, zei een woordvoerder destijds. “Graag zelfs, daar staan we voor open en daar leren we van. Maar laten we het zakelijk houden.”

Onrust onder ambtenaren

De aandacht die de stichting krijgt in de media leidde tot onrust onder de ambtenaren die vinden dat er een negatief beeld door is ontstaan over de gemeente. Het bracht hun baas, gemeentesecretaris Kees Meijer, ertoe een brief te schrijven aan zijn personeel. Daarin ging het veel over SSHE en de rol van voorzitter Beunders. Ook schreef Meijer dat de suggestie dat Enschede de strengste gemeente is wat betreft uitkeringen niet terecht is.
Uiteraard reageerde de voorzitter van SSHE op de brief van de gemeentesecretaris. En vanavond wilde hij opnieuw van zich laten horen. In het hol van de leeuw, het stadhuis van Enschede. Hieronder de reactie die hij zou geven.

"Geachte raad!

Vanavond staat het Jaarverslag 2019 van de Klachtencommissaris op uw agenda. Na enige aarzeling om redenen die, denk ik, u bekend zijn heb ik toch besloten gebruik te maken van het inspreekrecht. Vanwege het grote belang van dit onderwerp en vooral ook omdat mensen die hun vertrouwen in mij gesteld hebben dat van mij verwachten. Er heerst grote onvrede over het Klachtencommissariaat. Bij onze Stichting 'Sociaal Hart Enschede', bij mij als gemachtigde van vijf inwoners en bij een 6-tal andere klagers die zich bij onze stichting hebben gemeld. We hebben ten aanzien van het Klachtencommissariaat het volgende geconstateerd.

1) Officiële klachten worden niet als officiële klacht geregistreerd. Eén van de klagers diende een Wob-verzoek in waaruit dit ook is gebleken.
2) Klachten worden niet of niet zorgvuldig onderzocht. Dit is de meest voorkomende klacht over de klachtbehandeling.
3) Klachten worden doorgezet naar de vakafdelingen Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling waardoor het Klachtencommissariaat de regie over de klachten verliest.
4) De behandelingstermijn van klachten bedraagt in principe zes weken. Deze termijn wordt vaak met vele weken zo niet maanden overschreden.
5) Aangekondigde onderzoeken over 'opvragen medische gegevens' en 'het verdienmodel veelaanvragers' komen niet van de grond.
6) Vaak bleek het Klachtencommissariaat telefonisch slecht bereikbaar. Na meerdere klachten van ons over de bereikbaarheid kwam hierin vanaf mei dit jaar pas verbetering.
7) Het Klachtcommissariaat houdt zich niet aan de eigen vastgelegde procedures. Hierdoor ontstaat een onwerkbare situatie voor het Klachtencommissariaat.

We hebben in de afgelopen bijna drie jaar contact gehad met het Klachtencommissariaat over onze kritiek op het functioneren maar dat heeft helaas niet mogen baten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle twaalf klagers het vertrouwen verloren hebben in het Klachtencommissariaat. Men twijfelt unaniem aan de onafhankelijkheid van het Klachtencommissariaat. Vier van de klagers hebben inmiddels hun klacht voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. Al met al geeft het functioneren van het Klachtencommissariaat een zorgwekkend beeld waarbij we ons afvragen hoe (on)tevreden alle andere klagers zijn.

Het feit, dat het mandaat van het Klachtencommissariaat geenszins te vergelijken is met dat van een Ombudsman zien wij als één van de belangrijkste oorzaken. Maar ook het feit, dat uw raad in 2017 akkoord is gegaan met het overhevelen van de regie naar het college is daar mede debet aan. In het belang van onze inwoners verzoeken wij uw raad daarom dringend de positie en de werkwijze van de gemeentelijke eerstelijns klachtbehandeling drastisch te herzien. Het is wenselijk dat het Klachtencommissariaat weer onafhankelijk wordt, en niet meer onder het college van burgemeester en wethouders ressorteert. Alleen dan kan het Klachtencommissariaat onbelemmerd en onafhankelijk tot een kritisch oordeel komen."

De stedelijke commissie van de gemeente Enschede begint om 19 uur en is hier te volgen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.