Nieuws

Overijssel: extern salderen van stikstof mag, daarom meer ruimte om te bouwen

Overijssel: extern salderen van stikstof mag, daarom meer ruimte om te bouwen
Overijssel: extern salderen van stikstof mag, daarom meer ruimte om te bouwen © RTV Oost
Veehouderijen die nog stikstof- en fosfaatrechten hebben die ze (tijdelijk) niet gebruiken, kunnen die vanaf 15 oktober beschikbaar stellen aan andere bedrijven. De provincie Overijssel hoopt dat zo ruimte ontstaat om meer vergunningen te verlenen aan de landbouw en bouwprojecten. Er liggen nog vijfhonderd aanvragen voor vergunningen die nog behandeld moeten worden.
Het beschikbaar stellen van stikstof- en fosfaatrechten heet extern salderen. Bij verleasen mag een bedrijf tijdelijk gebruikmaken van deze ruimte. Dat laatste is vooral interessant voor bouwprojecten, die maar tijdelijk gebruikmaken hoeven te maken van de stikstofruimte. Dertig procent van de stikstofruimte die betrokken is bij de transactie vervalt en komt ten goede aan de natuur.
De stikstofruimte die telt in de transactie is de ruimte voor het daadwerkelijk aantal dieren dat op stal staat. Niet voor het vergunde aantal. Een boer heeft bijvoorbeeld op papier een vergunning voor 200 koeien, maar in de stal 160 koeien, die 40 is dan ruimte voor de toekomst om uit te breiden. Als de boer zijn stikstofruimte wil verkopen is dat wel op basis van de die 160 koeien, dus op basis van de 'gerealiseerde capaciteit'.
Tekst gaat verder onder de video.
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher
De ruimte die met deze methode wordt gecreëerd, is vooral nodig voor de agrarische sector zelf. Van de vijfhonderd vergunningen is zo'n 85 procent afkomstig uit de agrarische sector. Denk hierbij aan plannen voor het bouwen van nieuwe stallen of een boer die een vergunning heeft aangevraagd voor het uitbreiden van het aantal koeien. Ook de woningbouw en industrie profiteren hiervan, want de stikstofruimte kan ook aan hen worden verkocht.
Angst voor het opkopen van stikstofruimte door 'cowboys' of externe partijen heeft gedeputeerde Ten Bolscher niet. "Je hebt het meest baat bij de stikstofruimte van de buurman en de provincie houdt het in de gaten. de aanbieders en kopers melden zich bij de provincie. Mochten er dingen gebeuren die niet wenselijk zijn, dan kunnen we het gesprek aangaan en bijsturen." Maar verbieden kan Overijssel het niet.

Rekentool

De keuze om het extern salderen vanaf 15 oktober in te voeren in Overijssel, heeft te maken met de rekentool van het RIVM. Die geeft aan of er een vergunning nodig is in verband met de stikstofdepositie. De tool krijgt op de genoemde datum een nieuwe versie.
Het extern salderen is besproken met agrarische organisaties en er zijn enkele veiligheden ingebouwd door de provincie. Zo worden de ontwikkelingen maandelijks in de gaten gehouden. Ook wordt er bekeken waar de vraag vandaan komt en wie biedt wat aan. Dit wordt over een jaar geëvalueerd.
In Overijssel wil men met een gebiedsgerichte aanpak de stikstofproblematiek te lijf gaan en de natuur versterken. Bij een gebiedsgerichte aanpak zijn er zes gebieden in Overijssel aangewezen waar provincie en andere betrokkenen als ondernemers, gemeenten en waterschap, samen zoeken naar oplossingen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.