Nieuwsbrief

‘Week van de Mantelzorg’

‘Week van de Mantelzorg’
‘Week van de Mantelzorg’
De week van 10 t/m 14 november staat bij TV Oost in het teken van de Mantelzorg.
In vijf dagelijkse programma's met de titel 'Mantel der Liefde' besteedt Maurice Velthuis aandacht aan het wel en wee van de mantelzorgers in Overijssel. De themaweek sluit aan op de Landelijke Dag van de Mantelzorg op maandag 10 november. 
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. In Overijssel zorgen 300.000 mensen voor een ander. Zo'n 20 procent daarvan is daar meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden mee belast. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan; is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten. 
In 'Mantel der Liefde' wordt inzichtelijk gemaakt hoe diep mantelzorg in kan grijpen in het leven van mensen. Mantelzorgers klagen niet gauw over hun situatie en lopen daardoor een verhoogd risico om op te branden. Schrijnend is de situatie van sommige jeugdige mantelzorgers. Kinderen die mantelzorg verlenen hebben een verhoogd risico van psychische klachten op latere leeftijd. Ook allochtonen zijn een kwetsbare groep. Taalproblemen en culturele verschillen spelen hierbij een rol. 
De ondersteuning van mantelzorgers is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvan de uitvoering bij de gemeenten ligt. In 'Mantel der Liefde' wordt duidelijk dat wat dat betreft tussen de Overijsselse gemeenten grote verschillen bestaan.  
'Mantel der Liefde' is van 10 t/m 14 november op TV Oost te zien om 21.30 en 22.30 uur.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.