Plaatsen in Overijssel

Raalte (2009)

In de zomer van 2009 bezochten Radio en TV Oost 64 plaatsen in Overijssel tijdens de Zet 'm op 11 tour. Op deze pagina vind je informatie, foto's en de reportages die door onze verslaggevers gemaakt werden in elke plaats.
RAALTE
De naam Raalte is voor het eerst te vinden in een oorkonde van 2 augustus 1123. Hierin wordt de 'kerk van Raelt' genoemd. Het begin van het vroegmiddeleeuws dorp wordt gesitueerd rond waar nu de Plaskerk staat. Hier was op een open plek of 'raan' een kleine verzameling hofsteden rond een plaats, een zogenaamde 'tije' of gerechtsplaats. De bewoners van het omliggende gebied dat 'rotlo' (gerooid loo of bos; dit veranderde in roalt, raalte) werd genoemd, kwamen samen op deze tije. Geleidelijk aan ging het oude tijenraan genoemd worden naar het omliggende gebied: Raalte.
Van oudsher is Raalte een belangrijk centrum geweest, gelegen aan het inmiddels voor scheepvaart gesloten Overijssels kanaal. Rond Raalte zijn meerdere prachtige landgoederen met havezaten te vinden.
De gemeente kent een rijk archeologisch verleden en wordt gezien als een van de archeologische kerngebieden in Nederland. De gemeente Raalte is toevalligerwijs rijk aan grote enken en bouwkampen. Deze hoge gronden zijn in het landschap goed te herkennen en er liggen oude buurtschappen naast. Buurtschappen met een zeer hoge ouderdom binnen de gemeente zijn o.a. Linderte, Boetele, Ramele en Pleegste. De oorsprong van deze buurtschappen gaat veel verder terug dan de vroegste oorkonden in de gemeente aangeven. Vanuit archeologisch onderzoek is inmiddels gebleken dat binnen het grondgebied van de gemeente bewoning is geweest gedurende alle perioden.
Stöppelhaene is een Sallands oogstdankfeest, en een oud gebruik dat in vroeger tijden werd gevierd aan het einde van de rogge-oogst. Na een periode van hard werken als het graan vanaf de akkers naar de boerderij was vervoerd, was het tijd om in kleine kring feest te vieren.
Het moderne Stöppelhaenefeest wordt elk jaar in Raalte gevierd in de laatste week van augustus. Het feest tracht de oude oogstgebruiken levend te houden. Naast een groot oogstcorso gebeurt dat tijdens het oogstfeest waar oude tradities weer tot leven komen.
Ter gelegenheid van Stöppelhaene wordt elk jaar een inzameling gehouden ten behoeve van een agrarisch project in een ontwikkelingsland. Het symbolisch aanbieden van deze oogstgave aan de geestelijkheid vormt een van de hoogtepunten van het programma op donderdagmiddag. Gedurende vijf dagen viert Raalte feest met tal van activiteiten voor jong en oud.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.