TV Oost | vanaf 11 oktober

Als je door ziekte of een ongeluk moet revalideren, is dat zwaar. Revalideren is topsport. Maar de weg daarna is minstens zo lastig. In de RTV Oost-serie Ongekend Talent! volgen we mensen die vechten voor terugkeer in de maatschappij. Hoe krijgen zij hun plek terug? Hoe worden ze weer in hun kracht gezet? Ongekend Talent! zie je vanaf woensdag 11 oktober om 18.30 uur op TV Oost.

In Ongekend Talent! vertellen deze mensen over hun leven, de impact van het noodlot dat hen trof en hoe ze de draad weer oppakken. Werk blijkt een heel belangrijke pijler van geluk en waardering, maar is ineens niet meer vanzelfsprekend. De werkgevers van de revalidanten komen ook aan het woord en vertellen over de drempels die zij ervaren. Ook geven zij aan wat er volgens hen nodig is om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Slotuitzending | vrijdag 3 november 20.00 en 23.00 uur
In de slotuitzending van Ongekend Talent! een terugblik met de hoofdrolspelers in deze reeks: Rudi, Kirsten, Michiel, Maurits, Jessica en Stijn. Allemaal vechten ze zich terug na een intensieve periode van revalidatie als gevolg van ziekte of een ongeval. Hoe zien zij de toekomst? Ook praten we met revalidatieartsen, werkgever, UWV en gemeente over de drempels die revalidanten ervaren bij terugkeer naar werk en hoe we als maatschappij die drempels kunnen wegnemen. De uitdaging is om het voor alle revalidanten makkelijker te maken om terug te keren in de maatschappij. Oud-topwielrenner Rob Harmeling schuift aan als ambassadeur van de Maartens Foundation, die zich inzet voor revalidanten. Het gesprek is de opmaat naar een maatschappelijk debat dat in 2024 ook landelijk gevoerd gaat worden op breed terrein en waar Rob Harmeling weer voor gaat fietsen met zijn Geluk in Beweging Challenge.
De slotuitzending wordt herhaald op zaterdag 4 november om 16.00 en 19.00 uur en op zondag 5 november om 13.00 uur.

Even voorstellen