RTV Oost
Bestuur

Het omroepbedrijf bestaat uit twee rechtspersonen, de ‘Stichting RTV Oost’ en de ‘Stichting RTV Oost Plus”’. Deze stichtingen worden geleid door een statutair directeur/bestuurder, met een Raad van Toezicht als toezichthouder.
 
Directeur/bestuurder is Marcel Oude Wesselink.

Nevenfuncties:

- Bestuurslid Stichting Tijdelijk beheer Omroep Reclame Nederland. Onbezoldigd
- Bestuurslid Europese associatie publieke regionale tv-stations Circom. Onbezoldigd

Reglement Bestuur