RTV Oost
Bestuur

Het omroepbedrijf bestaat uit twee rechtspersonen, de ‘Stichting RTV Oost’ en de ‘Stichting RTV Oost Plus”’. Deze stichtingen worden geleid door een statutair directeur/bestuurder, met een Raad van Toezicht als toezichthouder.
 

Directeur/bestuurder is Judith Hartman.

Judith Hartman

Nevenfuncties:

- Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (onbezoldigd)
- Bestuurslid IKT Enschede (onbezoldigd)
- Raad van toezicht EEGA Facilitair (onbezoldigd)  

Reglement Bestuur