RTV Oost

Raad van Toezicht

Het omroepbedrijf bestaat uit twee stichtingen die worden geleid door een statutair directeur/bestuurder, met een Raad van Toezicht als toezichthouder.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:


Van links naar rechts: André Oude Weernink (voorzitter), Jeroen Broeknellis, Jannie Lamberts en André Vis 

 

Nevenfucties leden raad van Toezicht:

André Oude Weernink

- Lid Raad van Toezicht, Stichting Marketing Oost, 1 oktober 2017 (bezoldigd)
- Vicevoorzitter bestuur, Stichting Industriële Kring Twente, 1 juli 2018 (onbezoldigd)
- Bestuurslid Stichting Twente Mattheus Passion, 1 januari 2016 (onbezoldigd)
- Bestuurslid Stichting Kunst en Cultuur Ledeboer, 1 januari 2016 (onbezoldigd)
- Voorzitter Raad van Advies, 8ting B.V., 1 oktober 2017 (onbezoldigd)

Jeroen Broeknellis

Geen nevenfuncties vanaf moment benoeming in Raad van Toezicht RTV Oost

Jannie Lamberts-Grotenhuis

- Zelfstandig ZZP-er: aanspreekpunt Jeugdwerk en Zorg, 1-3-2014 (bezoldigd)
- Onafhankelijk lid: beoordeling commissie OPO 2 Provincie Overijssel, 1-1-2017  (bezoldigd)
- Bestuurslid Meester W.J. Engels van Beverfordefonds, 1-1-2000 (bezoldigd)
- Landelijk bestuurslid Zorg om boer en Tuinder, vrijwilligersorganisatie, 1-8-2016 (onbezoldigd)

André Vis

- Voorzitter Cliëntenraad Estinea (instelling voor mensen met een beperking, 1-10-2018 (bezoldigd)
- Bestuurslid voetbalvereniging SV Excelsior, 1-10-2015 (onbezoldigd)
- Kok/vrijwilliger Hospice De Reggestroom Rijssen, 1-1-2016 (onbezoldigd)
- Freelance schrijver 50+ Krant Winterswijk, 1-1-2018 (bezoldigd)
- Lid locatieraad Slaadreef 17-19 Estinea (onbezoldigd)
- Rubriek (periodiek) Het Laatste Woord De Twentsche Courant Tubantia 1-1-2014 (onbezoldigd)

Reglement Raad van Toezicht