Over ons

RTV Oost is één van de 13 publieke regionale media instanties (RMI’s) die Nederland rijk is. De aanwijzing om als RMI te mogen functioneren heeft een looptijd van 5 jaar, waarna het Commissariaat van de Media (CvdM) opnieuw bekijkt of we nog voldoen aan de voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat we een Mediaraad hebben die vaststelt of we Overijssel afdoende (kwantitatief, kwalitatief en met aandacht voor alle stromingen in de samenleving) bedienen met ons media-aanbod. Deze Mediaraad moet qua samenstelling representatief zijn voor de Overijsselse samenleving. Of dat het geval is, wordt beoordeeld door het provinciebestuur.

Begin 2018 heeft het CvdM RTV Oost voor de komende vijf jaar opnieuw aangewezen als de RMI voor Overijssel. Om die opdracht te kunnen realiseren, worden we gefinancierd via het ministerie van OC&W.

Om te komen tot meer onderlinge samenwerking en een gemeenschappelijke begrotings- en verantwoordingscyclus, voorziet de Mediawet sinds 31 mei 2016 in een Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). Deze stichting is daarop opgericht door de toenmalige Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). ROOS, sinds 1988 het samenwerkingsverband en overlegorgaan van de regionale omroepen, is per 1 juli 2017 in de RPO opgegaan via een juridische fusie.

In deze nieuwe structuur verleent de overheid de concessie om de publieke media-opdracht in de diverse regio’s aan de RPO. De individuele RMI’s zijn de uitvoerders van die concessie.

Op 1 juni 2017 heeft de RPO haar allereerste concessiebeleidsplan aan de staatssecretaris van OC&W aangeboden. In dit eerste concessiebeleidsplan met de titel “Liefde voor de regio”, maakt de RPO samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Én de ambitie er ook bij te zijn als er in de samenleving bijzondere (culturele) gebeurtenissen plaatsvinden.

RTV Oost heeft deze visie/missie als volgt verder uitgewerkt voor de eigen regio en eigen organisatie.