Beleid media-aanbod

RTV Oost werkt op basis van een publieke zendmachtiging, verstrekt door het Commissariaat voor de Media. De mediawet vereist dat de regionale publiek omroep een orgaan heeft dat het media-aanbod bepaalt en evalueert aan de hand van de missie van de omroep en de taakstelling zoals vastgelegd in de Mediawet.

Bij RTV Oost is dat de Mediaraad. Deze benoemt haar leden bij coöptatie en werft via openbare vacaturestelling. De Mediaraad dient in samenstelling representatief te zijn voor de regionale samenleving. De provincie stelt vast of dit het geval is alvorens het Commissariaat voor de Media de zendmachtiging afgeeft.

De leden van de Mediaraad RTV Oost zijn:

-Dhr. Rob van Kessel (vz) | Sport/Onderwijs/Jeugd/Economie
-Dhr. Roy van Veen | Cultuur/Maatschappij
-Dhr. Arno van Dijk | Politiek/Werkgevers/Ondernemers/Samenleving
-Mevr. Gabriëlle van der Feltz | Politiek/Kunst/Cultuur
-Mevr. Belinda Wansink | Bedrijfsleven/Media
-Dhr. Henri de Klein | Algemeen/Sport
-Mevr. Cobi Noordhoff | Religie/Levensbeschouwing
-Dhr. Brahma Ramsodit | Multiculturele samenleving/Politiek
-Mevr. Judith Snepvangers | Groene ruimte/Landbouw/Natuur
-Dhr. Remko Telman | Jeugd- en gehandicaptenzorg

De hoofdredacteur geeft vorm en inhoud aan het media-aanbod. Hij presenteert jaarlijks zijn plannen met als uitgangspunt het statuut Media-aanbod. In overleg met de Mediaraad wordt het media-aanbod vervolgens vastgesteld. De leden van de Mediaraad oefenen daarbij hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Statuut Media-aanbod