Bestuur

Het omroepbedrijf bestaat uit twee rechtspersonen, de ‘Stichting RTV Oost’ en de ‘Stichting RTV Oost Plus”’. Deze stichtingen worden geleid door een statutair directeur/bestuurder, met een Raad van Toezicht als toezichthouder.

Directeur/bestuurder is Judith Hartman.

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (onbezoldigd)
  • Raad van toezicht EEGA Facilitair (onbezoldigd)

Reglement Bestuur