Groot Onderhoud

3 oktober 2020 09:00 - 10:00

Tijs de Bree is te gast. Met de PvdA-gedeputeerde voor arbeidsmarkt en energie wordt onder meer gesproken over de gevolgen van corona en de omschakeling naar duurzame energie.