Hoogtij

18 september 2016 08:00 - 09:00

De rooms-katholieke Martinuskerk in Losser bestaat 50 jaar. De kerk is nog relatief jong maar de kerkgemeenschap bereidt zich nu al voor op sluiting.