De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft een enorme impact. De toekomst van veel projecten is onzeker, omdat er geen manier meer is om vergunningen te verlenen voor de uitstoot van stikstof in de buurt van beschermde natuurgebieden. Of het nu gaat om de bouw van woonwijken, de aanleg of verbreding van wegen, de verplaatsing of uitbreiding van boerenbedrijven, de Raad van State heeft er, in ieder geval voorlopig, een streep door gezet. Boeren hebben niet alleen zorgen over de uitbreiding van hun bedrijven. Koeien de wei in laten en landbouwgrond bemesten mag ook niet meer zonder vergunning.