Meet-ups Provinciale Statenverkiezingen

Uitzending van donderdag 14 maart 2019 om 17:30

Delen

In Steenwijk gaat het onder meer over de vraag waar windmolens geplaatst moeten worden. Er wordt door één van de sprekers gesuggereerd dat politici niet langer moeten zoeken naar draagvlak voor het plaatsen van met name windmolens. Er zullen nl. altijd mensen zijn die er niet achter zullen staan. Voorstel: schrap draagvlak en neem de regie bij het plaatsen van windmolens.