Meet-ups Provinciale Statenverkiezingen

Uitzending van vrijdag 15 maart 2019 om 18:30

Delen

In Tubbergen gaat het debat over landbouw en natuur. Wat vinden we nou belangrijk en wie moeten ervoor zorgen dat de natuur in Overijssel op peil blijft. Moeten boeren dat doen of natuurorganisaties? En hoe staat het er eigenlijk voor met het landschap in Overijssel? Neemt de kaalslag op het platteland niet te ernstige vormen aan of valt het eigenlijk allemaal best mee.

Ook de toekomst van de weidevogels in Overijssel wordt besproken. Want hoe voorkomen we dat de weidevogelstand nog verder achteruit gaat?