Razzia is een door Jan Blei geschreven gedramatiseerd verhaal omgezet in een theaterspektakel waarbij wordt stilgestaan bij het goed en kwaad dat Vollenhove in de oorlog verdeelde. De voorstelling maakt gebruik van verschillende disciplines, zoals theater, muziek en dans, cinema en graphic design. Alle rollen worden gespeeld door lokaal- en regionaal talent.