thumbnail
5

Verleden van Overijssel

Uitzending van zondag 6 oktober 2019 om 11:00

Delen

Historisch programma, waarin oud-gedeputeerde Jan Kristen de kijker in vogelvlucht meeneemt door de geschiedenis van Overijssel. In de vijfde aflevering staat de periode 1813 – 1900 centraal. In 1848 komt op initiatief van de uit Zwolle afkomstige liberale staatsman Thorbecke een nieuwe grondwet tot stand, die de basis legt voor de huidige parlementaire democratie. Volksvertegenwoordigers, waaronder Statenleden, worden voortaan rechtstreeks gekozen. Op godsdienstig gebied is de 19e eeuw een veelbewogen tijd. De Hervormde Kerk ziet zich geconfronteerd met afsplitsingen en de rooms-katholieken hervinden hun godsdienstvrijheid. Ook de onstuimige opkomst van de Twentse textielindustrie springt in het oog. Op agrarisch gebied worden overal in de provincie grote stukken woeste grond in cultuur gebracht.