thumbnail
84

Het Oversticht

Uitzending van dinsdag 26 september 2006 om 17:39

Delen

Er waren ooit grootse plannen voor de aanleg van een waterweg die de grote rivieren via Twente met Duitsland moest verbinden. Dat zou vervoer van goederen op grote schaal mogelijk maken zonder spoor- en wegverbindingen verder te belasten. Als eerste onderdeel van dit plan werd het Twentekanaal gegraven, maar de aansluiting met Duitsland is er nooit gekomen. Dat zou wel eens de reden kunnen zijn dat de haven van Enschede, nu het eindpunt van het Twentekanaal, nooit goed tot ontwikkeling is gekomen. In het Oversticht staan verleden én toekomst van de Enschedese haven centraal.